strona główna

Analizy finansowe

Analizy finansowe

Wykonujemy analizy finansowe jednostek gospodarczych (przedsiębiorstwa, banki, zakłady ubezpieczeń społecznych i inne). Najczęściej przedmiotem naszych badań pozostają:

  • struktura aktywów (badamy proporcje pomiędzy majątkami obrotowym i trwałym, ich rotację, oceniamy politykę inwestycyjną i umorzeniową)
  • finansowanie (analizujemy pochodzenie i zmiany w kapitale oraz ich strukturę, terminowość spłaty zobowiązań, bezpieczeństwo finansowe)
  • płynność pod kątem wypłacalności, upłynniania majątku, pokrycia majątku kapitałami własnym lub obcym
  • rentowność (ocena zysku)

Wyniki przeprowadzanych przez nas badań pozwalają przedsiębiorstwu m.in.

  • stwierdzić zdolność przedsiębiorstwa do regulowania zobowiązań bieżących i długoterminowych
  • ocenić umiejętności kadry w zakresie zarządzania zarówno całym przedsiębiorstwem jak i jego poszczególnymi działami
  • pokazać jakie korzyści finansowe uzyskuje przedsiębiorstwo z prowadzonej działalności

Europartner