strona główna

Usługi księgowo-rachunkowe

Usługi księgowo-rachunkowe

Naszym Klientom oferujemy kompleksową obsługę księgową. W skład naszych usług wchodzą m.in.:KSIĘGOWOŚĆ UPROSZCZONA

1. KARTA PODATKOWA RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY

 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji i ewidencji podatkowych
 • prowadzenie ewidencji dodatkowych, w tym środków trwałych i wyposażenia
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych PIT-16A , PIT-28
 • możliwa reprezentacja Klienta w Urzędzie Skarbowym oraz podczas kontroli podatkowych

2. REJESTR ZAKUPÓW I SPRZEDAŻY VAT

 • prowadzenie i przechowywanie rejestru zakupu i rejestru sprzedaży VAT
 • bieżąca weryfikacja poprawności wystawianych i otrzymywanych faktur VAT
 • sporządzanie deklaracji VAT
 • zgłaszanie, aktualizacja oraz wyrejestrowywanie przedsiębiorstwa jako czynnego podatnika podatku VAT/VAT-UE
 • możliwa reprezentacja Klienta w Urzędzie Skarbowym oraz podczas kontroli podatkowych

3. ZUS PRZEDSIĘBIORCY

 • zgłaszanie, aktualizacja, wyrejestrowywanie z ZUS
 • sporządzanie deklaracji ZUS
 • możliwa reprezentacja Klienta podczas kontroli ZUS

4. POZOSTAŁE

 • pomoc w wyborze formy opodatkowania
 • doradztwo podatkowe w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
 • bieżąca opieka księgowego oraz nadzór głównego księgowego nad prowadzoną działalnością


KSIĘGOWOŚĆ NA TZW. ZASADACH OGÓLNYCH

1. KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 • prowadzenie i przechowywanie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
 • prowadzenie ewidencji dodatkowych, w tym środków trwałych i wyposażenia
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy z uwzględnieniem wszystkich źródeł uzyskiwania przychodu przez Podatnika
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych PIT-36, PIT-36L
 • możliwa reprezentacja klienta w Urzędzie Skarbowym oraz podczas kontroli podatkowych

2. REJESTR ZAKUPÓW I SPRZEDAŻY VAT

 • prowadzenie i przechowywanie rejestru zakupu i rejestru sprzedaży VAT
 • bieżąca weryfikacja poprawności wystawianych i otrzymywanych faktur VAT
 • sporządzanie deklaracji VAT
 • zgłaszanie, aktualizacja, wyrejestrowywanie przedsiębiorstwa jako czynnego podatnika podatku VAT/VAT-UE
 • możliwa reprezentacja Klienta w Urzędzie Skarbowym oraz podczas kontroli podatkowych

3. ZUS PRZEDSIĘBIORCY

 • zgłaszanie, aktualizacja, wyrejestrowywanie z ZUS
 • sporządzanie deklaracji ZUS
 • możliwa reprezentacja Klienta podczas kontroli ZUS

4. POZOSTAŁE

 • pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania
 • doradztwo podatkowe w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
 • bieżąca opieka księgowego oraz nadzór głównego księgowego nad prowadzoną działalnością


PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

KSIĘGI RACHUNKOWE

 • prowadzenie i przechowywanie przez Doradcę ewidencji księgowej (syntetycznej i analitycznej) Zleceniodawcy w postaci księgi rachunkowej, zwanej dalej „Księgą”, na którą składają się:
  • dziennik,
  • konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych,
  • zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych oraz
  • odrębnie sporządzony inwentarz;
 • przechowywanie ustalonych (oraz w przypadkach wymaganych przepisami – aktualizowanych) w formie pisemnej i zatwierdzonych przez Klienta zasad (polityki) rachunkowości;
 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji podatkowej
 • wyliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
 • prowadzenie ewidencji dodatkowych, w tym środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • sporządzanie deklaracji podatkowych;
 • sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującą literą prawa
 • współpraca z biegłym rewidentem w trakcie badania sprawozdań finansowych
 • możliwa reprezentowanie Klienta w Urzędzie Skarbowym oraz podczas kontroli podatkowych w zakresie podatku dochodowego

2. REJESTR ZAKUPÓW I SPRZEDAŻY VAT

 • prowadzenie i przechowywanie rejestru zakupu i rejestru sprzedaży VAT
 • bieżąca weryfikacja poprawności wystawianych i otrzymywanych faktur VAT
 • sporządzanie deklaracji VAT
 • zgłaszanie, aktualizacja, wyrejestrowywanie przedsiębiorstwa jako czynnego podatnika podatku VAT/VAT-UE
 • możliwa reprezentacja Klienta w Urzędzie Skarbowym oraz podczas kontroli podatkowych

3. POZOSTAŁE

 • przygotowywanie zestawień pomocnych w zarządzaniu jednostką
 • doradztwo podatkowe mające na celu optymalizację podatków w przedsiębiorstwie
 • bieżąca opieka księgowego oraz nadzór głównego księgowego nad prowadzoną działalnością gospodarczą
 • pomoc oraz szkolenie personelu odpowiedzialnego za przygotowywanie dokumentów księgowych

Europartner