strona główna

Controlling

Controlling

Nasze działania w zakresie controllingu mają za zadanie:

  • Zapewniać finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych,
  • Utrzymanie przez przedsiębiorstwo płynności finansowej (sterowanie zasobem i strumieniem środków finansowych)
  • Sterowanie obiegiem środków obrotowych,
  • Zarządzanie ekonomiką środków trwałych
  • Zarządzanie i sterowanie kosztami,
  • Raporty i sprawozdania dla zarządzających,
  • Kalkulacje, decyzje cenowe, planowanie zysków, przedsięwzięć obejmujących problem cen.

Europartner