strona główna

Usługi

Usługi

Biuro Rachunkowe Europartner zapewnia Przedsiębiorcom wysoką jakość świadczonych usług poprzez nieustające czuwanie nad bieżącą sytuacją podatkową Klienta. W szczególności:

 • Nasze biuro rachunkowe dba o bezpieczeństwo podatkowe zawieranych przez Państwo transakcji,
 • Nasze biuro rachunkowe informuje na bieżąco planowanych zmianach przepisów, które mogą mieć znaczenie dla prowadzonej działalności gospodarczej,
 • Nasze biuro rachunkowe zapewnia kontakt w sprawach wymagających konsultacji,
 • Nasze biuro rachunkowe proponuje sporządzanie i wykonywanie przelewów z tytułu zobowiązań publiczno-prawnych,
 • Nasze biuro rachunkowe proponuje stosowanie rozwiązań podatkowych właściwych dla kondycji Przedsiębiorstwa,
 • Nasze biuro rachunkowe umożliwia stałe konsultacje telefoniczne lub za pomocą poczty e-mail,

Oferujemy Państwu między innymi:

 • Prowadzenie księgowości uproszczonej oraz księgowości na zasadach ogólnych
 • Prowadzenie ksiąg handlowych (pełna księgowość) zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • Przygotowanie przez biuro rachunkowe ewidencji (rejestrów) dla celów rozliczania podatku od towarów i usług (VAT)
 • Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych
 • Reprezentację Klientów w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i Urzędzie Skarbowym
 • Obsługę ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
 • Pomoc w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia/likwidacji działalności gospodarczej
 • Pomoc w przygotowaniu budżetu
 • Analizę finansową efektów działalności gospodarczej przedsiębiorstwa
 • Usługi sekretariatu

Z największą przyjemnością zapraszam Państwa do korzystania ze świadczonych przez nasze biuro rachunkowe usług..


Europartner