strona główna

Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe

W ramach usług doradztwa podatkowego świadczymy m.in. usługi:

  • bieżące doradztwo z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku VAT, podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych i innych zobowiązań publicznoprawnych, związanych z działalnością przedsiębiorstwa,
  • opracowywanie opinii prawno-podatkowych, interpretacji oraz wyjaśnień w zakresie obowiązujących przepisów prawa podatkowego,
  • pomoc w zakresie planowania podatkowego i optymalizacji obciążeń, podatkowych, a także opracowania, wdrożenia oraz rozwoju strategii podatkowej,
  • tworzenie umów
  • reprezentowanie przedsiębiorstwa oraz prowadzenie jego spraw przed organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej,
  • sporządzanie pism procesowych oraz kontakty z przedstawicielami aparatu skarbowego oraz innymi organami administracji publicznej,
  • występowanie do Ministerstwa Finansów, w imieniu przedsiębiorcy, w celu uzyskania wiążącej interpretacji przepisów prawa podatkowego.
  • sporządzanie opinii i interpretacji z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego,
  • konsultacje podatkowe,
  • audyt podatkowy, czyli kontrolę poprawności rozliczeń podatkowych w przedsiębiorstwach niebędących naszymi Klientami

Europartner