strona główna

Usługi sekretariatu

Usługi sekretariatu

W ramach świadczonych przez nas usług oferujemy:

  • Udostępnienie adresu do rejestracji firmy (siedziby spółki) oraz obsługa korespondencji przychodzącej
  • Obsługa korespondencji wychodzącej oraz prowadzenie dziennika korespondencji
  • Udostępnienie pomieszczenia biurowego w celu przeprowadzenia rozmów handlowych
  • Regulowanie na podstawie pełnomocnictwa należności do ZUS i urzędu skarbowego ze środków finansowych spółki na rachunku bankowym
  • Przygotowywanie faktur Vat sprzedażowych
  • delegowanie pracownika w celu realizacji zlecenia w indywidualnej sprawie Klienta
  • dojazd i wyjazd w indywidualnej sprawie Klienta w celu realizacji zlecenia przyjętego od Klienta
  • pisanie pism, podań, wniosków

Europartner